Cursos de defensa personal 2024

Defensa personal

Al llarg d’aquesta temporada està previst realitzar diversos cursos de defensa personal de curta i mitja durada. Són cursos adreçats a persones que voldrien aprendre un art marcial o tenir certes nocions de defensa personal però que per problemes temps, d’incompatibilitat familiar o laboral, no disposen del temps suficient per…

Continue reading